Stichwort 'Märkte'

Stuttgart / Schaeffer-Poeschel (2007) [Contribution to a book]

Handwörterbuch der Betriebswirtschaft (HWB) / Hrsg. Richard Köhler; Hrsg. Hans U. Küpper; Hrsg. Andreas Pfingsten
Page(s): Sp. 1143-1151

Authors

Selected Authors

Steffenhagen, Hartwig

Identifier

  • REPORT NUMBER: RWTH-CONV-100167